අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රය අනුකූලතාව, කේන්දර සටහන, උපන් දිනය & පෞරුෂය

අන්තර්ගතය

ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට ඔබ සොයන්නේ අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය? එවිට ඔබ නිවැරදි ස්ථානයේ සිටී! මොකද මම මෙතනදි ඔක්කොම විස්තර කරලා තියෙනවා අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය, අගෝස්තු 29 ජන්ම පත්‍රය සහිත රාශි චක්‍රය උපන් දින කේන්දරය, ආදරය, ලක්ෂණ, සහ වෘත්තීය.

මෙන්න මේ ලිපියේ, මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍ර පෞරුෂය මෙන්ම. මිනිසුන් ලෙස, අපි හැම විටම අපේ අනාගතය ගැන වැඩි විස්තර දැන ගැනීමට කුතුහලයෙන් සිටින අතර අපි සෑම විටම දීප්තිමත් අනාගතයක් සහ ඉදිරි යහපත් දේ ගැන සිතමු.

ජ්‍යොතිෂයට අනුව, අපගේ උපන් දිනය ඉතා වැදගත් වන අතර ජ්‍යෝතිඃ ශාස්ත්‍රඥයින්ට බොහෝ අනාවැකි ඇති අතර ඔවුන්ට එය පැහැදිලි කළ හැකිය.

ඉතින් මෙන්න මේ ලිපියෙන්, උපන්දිනය තියෙන අය වෙනුවෙන් මම මගේ දැනුම බෙදා ගත්තා අගෝස්තු 29. උපන් දිනය සමඟ, ජ්යෝතිඃ ශාස්ත්රය අනුව පුද්ගලයෙකුගේ වෘත්තිය මට කිව හැකිය, ජීවිතයට ආදරෙයි, ජීවිත සහකරු සහ විවාහ අවස්ථා, පුද්ගලයෙකුගේ ස්වභාවය, සහ බොහෝ දේ එය මත රඳා පවතී.

ගැනත් මම කෙටි විස්තර දීලා තියෙනවා අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය මොකද මම Ph.D. ජ්යෝතිඃ ශාස්ත්රය තුළ සහ මට තිබේ 10+ ජ්යෝතිඃ ශාස්ත්රය සහ කේන්දර සහ උපන් දින සටහන සහ කුණ්ඩලි පිළිබඳ වසර ගණනාවක අත්දැකීම්.

මමත් ජ්‍යෝතිඃ ශාස්ත්‍රයෙන් රන් පදක්කම් ලාභියෙක් වගේම සම්මාන රාශියකින් ඇගයීමට ලක්වෙන කෙනෙක්. මගේ වෙබ් අඩවියේ ලබා දී ඇති අප අමතන්න පිටුව හරහා ඔබට මා කෙලින්ම සම්බන්ධ කර ගත හැක.

ඔබට උප්පැන්න සටහන වැනි පුද්ගලික උපදෙස් හෝ යෝජනාවක් අවශ්‍ය නම්, කුණ්ඩලි, රාශි චක්රය, හෝ ජ්‍යොතිෂය සම්බන්ධ ඕනෑම දෙයක් ඔබට ඇමතුමකින් හෝ විද්‍යුත් තැපෑලෙන් කෙලින්ම මා හා සම්බන්ධ විය හැක.

නිසා, අගෝස්තු මාසයේ උපත ලැබූ පුද්ගලයාගේ අනාගතය ගැන මම ඔබට කියන්නම් 29.

මම සියලු පිළිතුරු විස්තර කර ඇත & අගෝස්තු මාසයට අදාළ හැකියාවන් 29 රාශි චක්රය,

 • අගෝස්තු 29 Zodiac ලකුණ
 • අගෝස්තු 29 Zodiac ගැළපුම
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය
 • අගෝස්තු 29 Zodiac උපන් දිනය
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍ර පෞරුෂය
 • අගෝස්තු 29 රාශි චන්ද්ර ලකුණ
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රය නැගී එන ලකුණ
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය පිරිමි
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය ගැහැණු
 • අගෝස්තු 29 ලග්නය වාසනාවන්ත වර්ණය
 • අගෝස්තු 29 රාශි සංකේතය
 • අගෝස්තු 29 ලග්නය සෞඛ්‍ය උපදෙස්
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය වෘත්තීය උපදෙස්
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රයේ ධනාත්මක ගති ලක්ෂණ
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය ඍණාත්මක ලක්ෂණ
 • අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රයේ වාසනාවන්ත අංකය
 • අගෝස්තු 29 උපන් දිනය සහ ආදරය අනුකූලතාව

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රය විස්තර

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය කන්‍යා ලග්නය
අගෝස්තු 29 පාලක ග්රහලෝකය රසදිය
අගෝස්තු 29 මූලද්රව්යය පොළොවේ
අගෝස්තු 29 වාසනාවන්ත දවස බදාදා
අගෝස්තු 29 වාසනාවන්ත වර්ණ හරිත
අගෝස්තු 29 වාසනාවන්ත අංක 5, 14, 23
අගෝස්තු 29 උපන් ගල නිල් මැණික් , ජේඩ්, ජැස්පර්, Moss Agate
අගෝස්තු 29 Zodiac ගැළපුම Most Compatible with Capricorn and Taurus
More about Compatibility

අගෝස්තු 29 Zodiac ලකුණ: කන්‍යා ලග්නය

අගෝස්තු 29 Zodiac ලකුණ

උපන් අය සඳහා තරු ලකුණ අගෝස්තු 29 කන්‍යා රාශියයි.

බොහෝ කන්‍යා ලග්නය ප්‍රයෝජනවත් වන අතර අන් අය වෙනුවෙන් දේවල් කිරීමට මුලින්ම ඉදිරිපත් වේ. ඔවුන් ද ඉතා නිහතමානී ය. ඔවුන් වෙහෙස මහන්සි වී වැඩ කරති, අවංක ය, සහ ගණන් කළ හැකිය. අනිත් අතට, ඔවුන් ගැන නරක දෙයක් නම් ඔවුන් විවේචනාත්මක විය හැකි බවයි, විනිශ්චය, සහ picky.

සතියේ දවස, බදාදා, සහ කොළ වර්ණය, බොහෝ විට කන්‍යා රාශියට සම්බන්ධ වේ. බුධ ග්‍රහයා කන්‍යා රාශියට සම්බන්ධයි, සහ එහි මූලද්රව්යය වේ “පොළොවේ.”

අගෝස්තු 29 Zodiac ගැළපුම

අගෝස්තු 29 Zodiac Sign Zodiac Compatibility

You get along best with people born under the Virgo Zodiac Sign. Your relationship with them will last long because it is so good.
You don’t get along with people born under the Zodiac sign Leo because you won’t agree.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය

You, of all Virgos born on August 29, have a unique opportunity, according to astrology. If you want it, you can have it all.

These virgins are guided by a spiritual force and have heightened senses. Simultaneously, one can hold to both a secular and religious worldview.

Those born on August 29 are wise to follow their gut. Focusing on those areas where you excel will bring you the most benefit.

අගෝස්තු මාසයේ උපන් අය 29 tend to be emotionally intense and should learn to communicate their sentiments. You tend to overreact and make major issues seem minor.

If you can’t keep it under control, it may cause problems in your most intimate and meaningful relationships.

අගෝස්තු 29 Zodiac උපන් දිනය

අගෝස්තු 29 Zodiac උපන් දිනය

A person born on අගෝස්තු 29 will be intelligent, kind, and charming. You will also be a practical and friendly person who will do everything you can to get along well with others.

ශක්තීන්

The facts about your birthday, අගෝස්තු 29, show that you will be a quick-witted person who will find it easier to solve problems. You are also disciplined and loyal and like getting things done.

And You try everything you can to run after things that will make you successful. නිසා, You believe in learning and good communication. ඊට උඩින්, you are a confident and articulate person who is also creative.

The number for August 29 is 2. Your numbers show that you are smart and have a good way of getting along with others. Your numerology also indicates that you are an idealist and an emotional person.

දුර්වලතා

You are also a person with a lot of emotional complexity, both demanding and open. You like to go places a lot.

එම 29 August birthday horoscope also shows that you are a focused, helpful, and well-organized person. You care a lot about the people around you and love helping the poor.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍ර පෞරුෂය

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍ර පෞරුෂය

People who were born on this day tend to be calm and sensible. The Moon, the day’s ruling planet, gives them great taste and a love of art and all things beautiful.

These people have a lot of common sense and never make decisions on the spot. People who work hard and don’t give up can’t help but finish things, even if something stops them.

Even though they are self-sufficient, they love talking to people and being with friends. They are intelligent, creative, and have a strong will.

Always willing to help out with a new idea. They care a lot about their private lives and don’t like it when other people get in the way.

අගෝස්තු 29 රාශි චන්ද්ර ලකුණ

අගෝස්තු 29 රාශි චන්ද්ර ලකුණ

Your moon sign shows how you feel and what you need most. How you offer or don’t show your feelings, and how you deal with your feelings. To find your moon sign, you need your birth date, month, and year.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රය නැගී එන ලකුණ

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රය නැගී එන ලකුණ

කන්‍යා ලග්නය බුධ ග්‍රහයා විසින් පාලනය වන පෘථිවි ලග්නය වන බැවින් කල්පනාකාරීව ක්‍රියා කරන ලකුණයි, චින්තනයේ ග්රහලෝකය. කන්‍යා ලග්නය යටතේ උපන් පුද්ගලයෙකු සවිස්තරාත්මක හා පිරිසිදු ය.

කන්‍යාව නැඟී සිටින පුද්ගලයෙකු විශ්වාසදායක වන අතර ඔවුන් කරන්නේ කුමක්දැයි දනී. කන්‍යා ලග්නය ඔවුන්ගේ නැඟී එන ලකුණක් ලෙස ඇති අය ඔවුන්ගේ ශරීරයෙන් එවන ඕනෑම වේදනාවක් හෝ වෙනත් සංඥාවක් ගැන දනී.

ඔබ සෘජු වීමට නැඹුරු වේ, නව පුද්ගලයින්ට ඔබ සීතල යැයි සිතීමට සලස්වයි. You like to keep busy and get the most out of each day.

නිසා, ඔබ සෑම විටම වඩා හොඳ වීමට උත්සාහ කරයි, විශේෂයෙන්ම ඔබේ සෞඛ්යය සම්බන්ධයෙන්. You like to think about how to fix things, එය සමහර විට ඔබට නිෂේධාත්මක බවක් පෙනෙන්නට පුළුවන.

And You may struggle with insecurity and self-criticism, නමුත් මේ සඳහා හෝ ඒ සඳහා ඔබට නිරන්තරයෙන් පහර දීමේ උගුලට හසු නොවන්න.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය පිරිමි

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය පිරිමි

The typical Virgo man is quiet and has a sense of pride. He likes good things and wants to learn new things. Many Virgo men are coolly low-key.

They care about their health and fitness and watch what they eat. It can be hard to cook for a Virgo man because he tends to be picky. He has a kind heart and a lot of charm.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය ගැහැණු

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය ගැහැණු

The Virgo woman is beautiful in a quiet way. She is intelligent, considerate, and careful about how she looks. Virgo women are good at what they do and work hard.

They have good morals and never put their careers before their morals. තවද, They don’t want to be controlled or manipulated and want to earn what they get.

නිසා, They are well-organized and do an excellent job balancing their personal and professional responsibilities.

Most Virgo women are very good at keeping track of money for the family. They need to learn how to deal with the stress that their high standards cause.

අගෝස්තු 29 ලග්නය වාසනාවන්ත වර්ණය

අගෝස්තු 29 ලග්නය වාසනාවන්ත වර්ණය

Navy blue is the lucky color for people born on or around අගෝස්තු 29.

වර්ණයක් ලෙස, නාවික නිල් පැහැයෙන් දැක්වෙන්නේ පන්තියයි, සන්සුන්, සහ ගැඹුර. කන්‍යා ලග්නය යටතේ උපන් අයට එය දීප්තිමත් වර්ණයකි. The zodiac color should be used in clothes and other things around the house.

People whose sign color is navy blue tend to be creative, act on impulse, and be picky and emotionally insecure. As navy is the color of truth, they are also reasonable, honest, and someone you can trust.

තැඹිලි, බීජ්, and earth tones are good choices for a Virgo.

අගෝස්තු 29 රාශි සංකේතය

අගෝස්තු 29 රාශි සංකේතය

ප්ලැටිනම් is the metal for people who were born on අගෝස්තු 29 and are Virgos.

Platinum is a metal that makes people think of wealth and power. The metal of the zodiac could be used to make accessories and jewelry.

It is also one of the rarest metals on Earth. Because of this, it is associated with high status and being a part of a small group. Platinum is often used to make jewelry because it doesn’t tarnish or wear quickly.

බුධ යනු කන්‍යා ලග්න හිමියන්ට සුදුසු යැයි සැලකෙන තවත් ලෝහයකි.

අදාළ පළ කිරීම: අගෝස්තු රාශි චක්රය

අගෝස්තු 29 ලග්නය සෞඛ්‍ය උපදෙස්

අගෝස්තු 29 ලග්නය සෞඛ්‍ය උපදෙස්

Many people born on අගෝස්තු 29 have a fragile nervous system. This makes them use bad habits to get out of tricky situations.

Abusing alcohol, drugs, or tranquilizers, even for a short time, makes them feel less anxious and calms them down, but in the long run, these addictions can worsen the person.

If people born on August 29 can use their intelligence, even just a little bit, to control their public and private lives, they will be happy and prosperous.

If not, watch out. Aside from chaos in their feelings, nothing can make them angry, but this is often what is meant to happen to them.

Born August 29, it is necessary to perceive reality less painfully, and it is better to go along the beaten path and not mainly criticize things they can not change.

To feel stable and healthy, you need healthy, tasty, and varied food. Good food may fix bad habits and make people less likely to do dangerous things.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය වෘත්තීය උපදෙස්

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය වෘත්තීය උපදෙස්

One of your known අගෝස්තු 29 traits is that you love money. You choose a job that makes you happy and gives you financial freedom.

You’ll most likely find work tedious and frustrating because it involves doing the same things repeatedly.

Suppose you were born on August 29, whether a man or a woman; you are also very creative and intelligent. Because you make good decisions, you will probably be a judge.

Your knowledge and common sense are your best assets because you use them everywhere.

Aside from this, you’ll be successful because you can solve any problem. Besides this, you have a good

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රයේ ධනාත්මක ගති ලක්ෂණ

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රයේ ධනාත්මක ගති ලක්ෂණ

A person born on අගෝස්තු 29 will have a lot of strength and good qualities. Your horoscope also says that these good qualities would make you stand out, be respected, and be loved.

Diplomatic & ආකර්ෂණීයයි

Based on your August 29 horoscope, you will be a diplomatic person who finds peaceful solutions to problems. You are also a charming and charismatic person with excellent knowledge about the world.

Witty & බුද්ධිමත්

If your birthday is August 29th, you can use your intelligence and fast thinking to find solutions to issues swiftly.

Creative & මනඃකල්පිතයි

Besides this, your imagination and creativity can help make the world a better place. You often learn from your mistakes and do everything possible to avoid making them again.

Friendly & Protective

ඔබ අගෝස්තු මාසයේ උපත ලැබුවේ නම් 29, your zodiac sign says you are friendly and protective. You do everything you can to keep people safe and give them the care and love they need.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය ඍණාත්මක ලක්ෂණ

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය ඍණාත්මක ලක්ෂණ

Because you were born on අගෝස්තු 29, you tend to lose the respect you get for your good traits because of the bad ones.

You’ll also probably be ruined by your bad qualities. It would help if you did everything possible to change bad habits into good ones.

Frustrated & Possessive

ඔබ අගෝස්තු මාසයේ උපත ලැබුවේ නම් 29, your star sign shows that you are a frustrating person whose actions can make people angry. You are also too possessive when it comes to the people around you.

කනස්සල්ල

The 29th of August meaning shows that you also worry a lot about small things. You must learn to use your time well and do the right thing at the right time.

Nervous

ඊට උඩින්, you are usually a nervous person who tends to have mood swings. Like every other Virgo, you must learn to be more forgiving. You also must realize that only some people care and understand as much as you do.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රයේ වාසනාවන්ත අංකය

අගෝස්තු 29 රාශි චක්‍රයේ වාසනාවන්ත අංකය

ගණන 2: This number means you are wise, happy, and balanced.

ගණන 1: This number represents confidence, bravery, and raw power.

අගෝස්තු 29 Birthday Tarot Card

The High Priestess is your Birthday Tarot Card. This card means that you make good decisions, have good instincts, and use your intuition. Eight of Disks and King of Pentacles are the Minor Arcana cards.

වාසනාවන්ත දින සඳහා අගෝස්තු 29 උපන් දිනය

Monday is the day of the Moon, which helps you deal with your feelings and start new things.
Wednesday is Mercury’s day, meaning you should find better ways to say what you want and be more persuasive.

අගෝස්තු 29 උපන් දිනය සහ ආදරය අනුකූලතාව

අගෝස්තු 29 උපන් දිනය සහ ආදරය අනුකූලතාව

People born on අගෝස්තු 29 are loyal and caring. They put aside their feelings for each other to build a relationship they can depend on. So they might not be people you want to hang out with all the time, but they are people you want to settle down with.

And They like people who are intelligent and reliable like them, but they also like people who are emotionally and to whom they can offer support and guidance.

You can win Virgo’s heart by listening to them and respecting their need for stability and order.

When deeply in love, a person who is prone to jealousy has fits. They give their loved ones everything they have and ask for the same in return. In love, they can be unpredictable and hard to understand.

They are kind and loving now, but when the time comes, they will show how much they care about their family by giving up many of their dreams for the sake of their loved ones. They get along best with people born on February 2, 5, 9, 11, 14, 18, 20, 23, 27, and 29.

අගෝස්තු 29: People with the same zodiac sign tend to be attracted to Taurus and Capricorn because they have similar ideas about life.

Regarding love, Virgo is always looking for someone they can take care of, help grow, and stand by through good times and bad.

The person born under the Pisces sign is the best person to give them this chance. Leo is said to be least compatible with a Virgo lover.

As for the rest of the relationships between Virgo and the other star signs, you know what they say: the stars set the stage, but the people make it happen.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය Video මාර්ගෝපදේශය

YouTube වීඩියෝව

අගෝස්තු 29 Zodiac sign FAQs

අගෝස්තු 29 Zodiac ලකුණ

ප්‍රශ්නය. What is the birthday of a Virgo on August 29th?

➤ Your August 29 birthday horoscope says that you have a chance that no other Virgo has. You can have it all if you so desire. Virgins born on this date can see and hear things others can’t, and a spiritual force guides them. At the same time, you can be both practical and spiritual.

ප්‍රශ්නය. What is a loyal Virgo?

➤ Few people have this zodiac birthday as friends or family. Those to whom you do give your time are loyal. Most of this Virgo’s friends like or dislike the same things, so you may have even more to talk or argue about. But it will be a funny and engaging conversation.

ප්‍රශ්නය. What does the August 29th zodiac sign mean?

But it’s likely to be a funny and informative conversation.

ඔබ අගෝස්තු මාසයේ උපත ලැබුවේ නම් 29, your zodiac also shows that you may have had a rough past that you can’t forget. Because of this, you tend to be a parent who listens, is sensitive, and is understanding.

ප්‍රශ්නය. තරු ලකුණ රාශිය හා සමාන වේ?

➤ කෙසේ වෙතත්, තරු රාශිවලට රාශි චක්‍ර තාරකා මණ්ඩලවලට සමාන හෝ සමාන නම් ඇත, සැබෑ තාරකා මණ්ඩලයේ සූර්යයා බබළන විට ඒවා අනිවාර්යයෙන්ම අනුරූප නොවේ. ආරම්භකයින් සඳහා, හැපෙන තරු ලකුණ ස්ලැබ් ප්රමාණය නිවැරදිව පිළිබිඹු නොවේ, සීමාවන්, නැතහොත් සැබෑ තාරකා මණ්ඩල ස්ථානගත කිරීම.

ප්‍රශ්නය. කුමන රාශිය ද බුද්ධිමත් ද??

➤ ජ්‍යොතිෂවේදීන්ට අනුව, බුද්ධිමත්ම රාශි චක්‍රය කුම්භ සහ වෘශ්චික අතර ගැටගැසීමකි - නමුත් ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් හේතු නිසා. කුම්භ ලග්න හිමියන්ට විශ්ලේෂණාත්මක බුද්ධියේ ඉහළම මට්ටමක් ඇත, සංජානන ධාරිතාව සහ IQ මගින් ඇගයීමට ලක් කෙරේ.

ප්‍රශ්නය. කුමන රාශි චක්‍රද එකට හොඳින් ගමන් කරයි?

➤ We’ve compiled a list of the 12 නිරපේක්ෂ හොඳම ජෝඩු බවට පත් කරන ජ්යෝතිඃ ශාස්ත්රීය සංඥා.
 • මේෂ සහ කුම්භ.
 • ටෝරස් සහ පිළිකා.
 • මිථුන සහ කුම්භ.
 • කටක සහ මීන.
 • සිංහ සහ ධනු.
 • කන්‍යා සහ ටෝරස්.
 • තුලා සහ මිථුන.
 • වෘශ්චික සහ කටක.

ප්‍රශ්නය. මුලින්ම බැලූ බැල්මට ආදරය විශ්වාස කරන රාශි චක්රය?

➤ බැලූ බැල්මට ආදරය විශ්වාස කරන රාශි තුනක්

ලියෝ– සිංහ රාශිය යනු දැඩි රොමැන්ටික් ය. බැලූ බැල්මට, ඔවුන් පුද්ගලයෙකු ඔවුන්ගෙන් කෙනෙකු ලෙස හඳුනා ගනී. …
කුම්භ ලග්නය– මේ ඔබේ සුපුරුදු බොලිවුඩ් ලෝලීන්ය. …
තුලා රාශිය– සමහරුන්ට මෙය පුදුමයක් විය හැකිය, නමුත් තුලා රාශිය ද ආදර වේ.

ප්‍රශ්නය. මොන රාශි චක්‍රද ස්භාවිකව ලස්සනද?

➤ ජ්‍යොතිෂවේදීන් කිහිප දෙනෙකුට අනුව, වඩාත් ආකර්ෂණීය ලකුණු සොයා ගැනීම දුෂ්කර වී ඇත, නමුත් වඩාත් අලංකාර රාශි පහ වෘශ්චික බව විශ්වාස කෙරේ, තුලා රාශිය, වෘෂභ, මේෂ, සහ ලියෝ.

අගෝස්තු 29 රාශි චක්රය නිගමනය

The sun sign for අගෝස්තු 29 shows that being unique isn’t the best thing to happen to a person. Instead, being helpful and active is better. Most likely, you’re going to be an intelligent person who will find it easier to solve problems you already know about.